26 ოქტ
OGP-ის სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა გამართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა მორიგი შეხვედრა გამართა. ჯგუფის წევრებმა შეაჯამეს განხორციელებული აქტივობები და განიხილეს სამომავლო გეგმები.

seemore
21 ოქტ
ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფმის შეხვედრა ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე ბიზნესმენებმა სამუშაო ჯგუფს გააცნეს საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი მოგვარების შესაძლო გზები. გამოთქვეს ინიციატივები და მზადყოფნა აქტიურად ჩაერთონ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)  სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში.

seemore
19 ოქტ
თბილისის ახალაგზრდული ცენტრების გაერთიანების შეხვედრა ახალგაზრდებთან

ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ“ ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, დაიწყო სამუშაო შეხვედრების ციკლი ინტერესთა ჯგუფებთან: ახალგაზრდები, სტუდენტები, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ა.შ. ყველა ის ორგანიზაცია, თუ პირი, რომელიც პირდაპირ, თუ ირიბად ჩართულია ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირებაში. პირველი შეხვედრა გაიმართა 18 ოქტომბერს სტუდენტებთან. 

შეხვედრაზე ახალგაზრდები გაეცნენ   ახალი პროექტს: „ღია მმართველობის პარტნიორობა“, რომელშიც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტია ჩართული.  სტუდენტებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და ინიციატივები თუ რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად და მათი მეტი ჩართულობის მისაღწევად. ასევე გამოთქვეს სურვილი ჩაერთონ აღნიშნულ პროექტში და ხელი შეუწყონ მის წარმატებით განხორციელებას.

 

seemore
18 ოქტ
საჯარო კონსულტაციები თბილისის ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი გამართავს საჯარო კონსულტაციებს თბილისის ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.  აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში კიდევ უფრო ფართო საზოგადოების ჩართვას, მათი მოსაზრებებისა თუ შენიშვნების განხილვასა და საჭიროებებზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმის მომზადებას.

შეხვედრის დრო და ადგილი:

21 ოქტომბერი 11:00-დან 13:00-მდე

მისამართი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, შარტავას ქ. N7; 20-ე სართ.

seemore
17 ოქტ
ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან გამართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან. აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავდა აღსაზრდელთა მშობლებისთვის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფას. შეხვედრაზე განიხლიეს ის პრობლემური საკითხები, რომელთა აღმოფხვრაც უნდა მოხდეს პროგრამის ფარგლებში.

seemore
13 ოქტ
საჯარო კონსულტაციები თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი გამართავს საჯარო კონსულტაციებს თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან. აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში კიდევ უფრო ფართო საზოგადოების ჩართვას, მათი მოსაზრებებისა თუ შენიშვნების განხილვასა და საჭიროებებზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმის მომზადებას.

შეხვედრის გამართვის დრო და ადგილი:

17 ოქტომბერი 14:00-დან 16:00-მდე
მისამართი: გლდანის IV მ/რ; 205-ე საბავშვო ბაღის შენობა.

seemore
13 ოქტ
ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა ჩუღურეთის გამგეობის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან გამართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა ჩუღურეთის გამგეობის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან.

შეხვედრაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებმა სამუშაო ჯგუფს მოკლედ გააცნეს ის პრობლემური თემები, რომლებიც მათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ხვდებათ. ასევე, გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები პრობლემების აღმოფხვრის გზების შესახებ.

seemore
13 ოქტ
„ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა ისნის გამგეობის  სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასთან.

შეხვედრაზე შეკრებილმა მოსახლეობამ ჯგუფის წევრებს გაუზიარა საკუთარი მოსაზრებები და არსებული პრობლემების მოგვარების გზები. მათ მიერ გაჟღერებული ინიციატივები ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჩართულობას  ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში.

seemore
12 ოქტ
„ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები გაიმართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა დაიწყო საჯარო კონსულტაციები თბილისის მოსახლეობასთან. კერძოდ, დღევანდელ შეხვედრებს ესწრებოდნენ საზოგადოებრივ საბჭოების წარმომადგენლები და სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები.

შეხვედრებზე განხილული იყო მექანიზმები, რაც მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობას უზრუნველყოფს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში.

დისკუსიის დროს გაჟღერდა რამდენიმე საინტერესო ინიციატივა, რომლებიც აისახება სამოქმედო გეგმაში.

 

seemore
11 ოქტ
საჯარო კონსულტაციები თბილისის მოსახლეობასთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი გამართავს საჯარო კონსულტაციებს თბილისის მოსახლეობასთან, გამგეობებთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოების წარმომადგენლებთან, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, სტუდენტებთან და მოხალისეებთან, ბაგა-ბაღების მოსწავლეების მშობლებთან, შშმ და სოციალურად დაუცველ პირებთან.

აღნიშნული შეხვედრები მიზნად ისახავს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში კიდევ უფრო ფართო საზოგადოების ჩართვას, მათი მოსაზრებებისა თუ შენიშვნების განხილვასა და საჭიროებებზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმის მომზადებას.

შეხვედრები გაიმართება მიმდინარე და მომდევნო კვირაში, დასწრება თავისუფალია. იხილეთ მიმდინარე კვირის შეხვედრების გრაფიკი:

1. შეხვედრა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, სტუდენტებთან და მოხალისეებთან
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება
მის: დ. აღმაშენებლის გამზ. 84/24; მე-6 სართული
შეხვედრის დრო: 15:00-დან 17:00-მდე (12/10/2016)

2. შეხვედრა საზოგადოებრივ საბჭოებთან
საბურთალოს გამგეობა
მის: მიცკევიჩის N29; მე-3 სართული, საკონფერენციო დარბაზი
ტელ: 2 37 43 61
შეხვედრის დრო: 14:00-დან 16:00-მდე (12/10/2016)

3. შეხვედრა სოციალურად დაუცველ, ასევე შშმ პირებთან
ისანის გამგეობა
მის: თბილისი. ნავთლუღის ქ. 8/1; მე-2 სართული, საკონფერენციო დარბაზი.
ტელ: 2 375 029, 2 318 896
შეხვედრის დრო: 12:00-დან 14:00-მდე (13/10/2016)

4. შეხვედრა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან
ჩუღურეთის რაიონი
მის: აღმაშენებლის 136; ელენე ახვლედიანის საბავშვო გალერეის დარბაზი
15:00-დან 17:00-მდე ((13/10/2016)

მომდევნო კვირის განრიგი ვებ-გვერდზე განთავსდება უახლოეს მომავალში. გთხოვთ, გამოიწეროთ ჩვენი ვებ გვერდი და ადევნოთ თვალყური მიმდინარე პროცესებს.

seemore