დღეს გლდანის გამგეობაში გაიმართა  თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის საზოგადოებრივი განხილვა

თბილისის ღია მმართველობის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მეოთხე ვალდებულების შესრულების მიზნით თბილისის მერიამ სამოქალაქო საზოგადოებასთან
ერთობლივი საქმიანობის ფარგლებში შეიმუშავა ქ. თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია. სამოქმედო გეგმის თანახმად,
სტრატეგიის შემდგომი დახვეწისთვის აუცილებელია თბილისის მოსახლეობასთან და ფართო საზოგადოებასთან მისი განხილვა.

სწორედ ამ მიზნით თბილისის მერიამ დაიწყო დოკუმენტის საზოგადოებრივი განხილვების პროცესი და ამ მიზნით დღეს გლდანის გამგეობაში გაიმართა თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის საზოგადოებრივი განხილვა.