თბილისის მერიის ღია მმართველობის (OGP) სამუშაო ჯგუფმა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მორიგი ანგარიში ჩაიბარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღო

თბილისის მერიის ღია მმართველობის (OGP) სამუშაო ჯგუფმა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მორიგი ანგარიში ჩაიბარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღო.

თბილისის მერიის ღია მმართველობის (OGP) სამუშაო ჯგუფმა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ანგარიში ჩაიბარა.

სამუშაო ჯგუფმა საბოლოოდ განიხილა და დაამტკიცა:

  1. 2018-20 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულების - „ბიუჯეტის მონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმის დანერგვისთვის“ შემუშავებული ელ-პორტალის ფორმატი და მიიღო აღნიშნული მექანიზმის ინსტრუქციის ფინალური ვერსია, რომელიც დასამტკიცებლად მიეწოდა უფლებამოსილ პირს.
  2. სამუშაო ჯგუფმა ასევე დაამტკიცა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ჩარჩო დოკუმენტისა და თბილისის მერიის თვითშეფასების დოკუმენტის ფინალური ვერსიები.