09 ნოე
OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა

ოთხშაბათს, 9 ნოემბერს, OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე სამუშაო ჯგუფის წევრებმა მოიწონეს და განიხილეს სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვერსია, რომელიც გადაიგზავნება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან შემდგომში მთავრობაზე გასატანად და დასამტკიცებლად.

ვრცლად
08 ნოე
OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

9 ნოემბერს, ოთხშაბათს,  თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი გამართავს შემაჯამებელ შეხვედრას, რომელზეც განიხილავს სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტს.

შეხვედრის გამართვის დრო და ადგილი:

9 ნოემბერი 15:00-დან 17:00-მდე

შარტავას ქ N7. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, 20-ე სართ.  

ვრცლად
04 ნოე
დასრულდა საჯარო კონსულტაციების ეტაპი სხვადასხვა ინტერეს-ჯგუფებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრები გამართა სხვადასხვა ინტერეს-ჯგუფებთან, მათ შორის: თბილისის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა მშობლები; სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თვამჯდომარეები და საზოგადოებრივი საბჭოები; ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ინტერეს-ჯგუფებთან შედეგა 6 შეხვედრა და დამსწრეთა რაოდენობა ჯამში იყო 120 ადამიანი. ბენეფიციარებთან დაკავშირება მოხდა წინასწარ, გამგეობების და თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების სააგენტოს მეშვეობით.

ასევე ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ“ სამუშაო შეხვედრების ციკლის ფრაგლებში გამართა კიდევ 5 შეხვედრა, რომელსაც ჯამში 120 ახალგაზრდა დაესწრო. ახალგაზრდები გაეცნენ  „ღია მმართველობა პარტნიორობის’’ პროექტს და წარმოადგინეს თავიანთი მოსაზრებები. შეხვედრების ციკლი სრულდება ნოემბრის პირველ კვირაში.

ჯამში გაიმართა 11 შეხვედრა 240 სხვადასხვა ასაკის, სქესის, სოციალური მდგომარეობისა და პროფესიული კუთვნილების მოქალაქესთან. 

ვრცლად
04 ნოე
დასრულდა შეხვედრები ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ“ ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, გამართა შეხვედრების ციკლი ინტერესთა ჯგუფებთან: ახალგაზრდები, სტუდენტები, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ა.შ ხუთი შეხვედრის ფარგლებში ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეხვდნენ 120 ბენეფიციარს და მიაწოდეს მათ ინფორმაცია  ახალგაზრდული ღონისძიებების და პროეტ „ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის'' შესახებ.

ვრცლად
26 ოქტ
შეხვედრები ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“ ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, განაგრძობს შეხვედრების ციკლს ინტერესთა ჯგუფებთან: ახალგაზრდები, სტუდენტები, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ა.შ. ყველა ის ორგანიზაცია, თუ პირი, რომელიც პირდაპირ, თუ ირიბად ჩართულია ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირებაში. შეხვედრაზე ახლგაზრდები სხვადასხვა თემებთან ერთად ეცნობიან „ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის'' პროექტს.

შეხვედრების ჩატარების დრო და ადგილი:

18 ოქტომბერი  15:00 მის: დ.აღმაშენებლის 89/24

20 ოქტომბერი   15:00 მის: დ.აღმაშენებლის 89/24

28 ოქტომბერი   14:00 მის: დ.აღმაშენებლის 89/24

2 ნოემბერი        17:00 მის: დ.აღმაშენებლის 89/24

ვრცლად
26 ოქტ
OGP-ის სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა გამართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა მორიგი შეხვედრა გამართა. ჯგუფის წევრებმა შეაჯამეს განხორციელებული აქტივობები და განიხილეს სამომავლო გეგმები.

ვრცლად
21 ოქტ
ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფმის შეხვედრა ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე ბიზნესმენებმა სამუშაო ჯგუფს გააცნეს საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი მოგვარების შესაძლო გზები. გამოთქვეს ინიციატივები და მზადყოფნა აქტიურად ჩაერთონ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)  სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში.

ვრცლად
19 ოქტ
თბილისის ახალაგზრდული ცენტრების გაერთიანების შეხვედრა ახალგაზრდებთან

ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებამ“ ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, დაიწყო სამუშაო შეხვედრების ციკლი ინტერესთა ჯგუფებთან: ახალგაზრდები, სტუდენტები, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ა.შ. ყველა ის ორგანიზაცია, თუ პირი, რომელიც პირდაპირ, თუ ირიბად ჩართულია ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირებაში. პირველი შეხვედრა გაიმართა 18 ოქტომბერს სტუდენტებთან. 

შეხვედრაზე ახალგაზრდები გაეცნენ   ახალი პროექტს: „ღია მმართველობის პარტნიორობა“, რომელშიც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტია ჩართული.  სტუდენტებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და ინიციატივები თუ რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად და მათი მეტი ჩართულობის მისაღწევად. ასევე გამოთქვეს სურვილი ჩაერთონ აღნიშნულ პროექტში და ხელი შეუწყონ მის წარმატებით განხორციელებას.

 

ვრცლად
18 ოქტ
საჯარო კონსულტაციები თბილისის ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფი გამართავს საჯარო კონსულტაციებს თბილისის ბიზნეს-ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.  აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში კიდევ უფრო ფართო საზოგადოების ჩართვას, მათი მოსაზრებებისა თუ შენიშვნების განხილვასა და საჭიროებებზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმის მომზადებას.

შეხვედრის დრო და ადგილი:

21 ოქტომბერი 11:00-დან 13:00-მდე

მისამართი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, შარტავას ქ. N7; 20-ე სართ.

ვრცლად
17 ოქტ
ღია მმართველობა პარტნიორობისთვის“- ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფმა შეხვედრა თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან გამართა

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო კონსულტაციები გამართა თბილისის ბაგა ბაღების აღსაზრდელთა მშობლებთან. აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავდა აღსაზრდელთა მშობლებისთვის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფას. შეხვედრაზე განიხლიეს ის პრობლემური საკითხები, რომელთა აღმოფხვრაც უნდა მოხდეს პროგრამის ფარგლებში.

ვრცლად