19 ოქტ
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში თბილისის ღია მმართველობის სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება

2017 წლის 20 ოქტომბერს ქ. თბილისის მერიაში ღია მმართველობის (OGP) სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება. შეხვედრაზე განხილლული იქნება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში 2017 წლის თბილისის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შექმნილი მექანიზმებისა და პლათფორმების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით, შემუშავებული კომუნიკაციის სტრატეგია. ასევე სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტების პაკეტის ბოლო დამატების, მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისა და ბიუჯეტის ხარჯვის ინტერაქტიული გამოქვეყნების წესი (იხ: შეხვერდის დღის წესრიგი).

 

შეხვედრის ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისის მერია. 20-ე სართ. 

შეხვედრის დაწყების დრო: 11:00

 

 

ვრცლად
16 ოქტ
ქ. თბილისის მერიასი OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

2017 წლის 10 ოქტომბერს, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა (იხ: შეხვედრის ოქმი). სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დეტალურად განიხილეს სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შექმნილი პლატფორმის პილოტირების პროცესის გეგმა და
აღნიშნული პროცესში თანამშრომლობის ორგანიზების საკითხები.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დამატებით განიხილეს სხდომაზე წარმოდგენილი 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მომზადებული სამართლებრივი აქტების პაკეტის დეტალები. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს თბილისის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შექმნილი პლატფორმების საზოგადოებისთვის გაცნობა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების პრეზენტაციის შემდეგ, სამუშაო ჯგუფისწევრებმა გამოთქვეს შენიშვნები და მოსაზრებები.

ვრცლად
06 ოქტ
OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2017 წლის 10 ოქტომბერს  გაიმართება OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილული იქნება:

1. ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში 2017 წლის თბილისის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შექმნილი პლათფორმების პილოტირების პროცესის დეტალური გეგმის შეთანხმება და თანამშრომლობის პროცესის ორგანიზება;

 2. ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში 2017 წლის თბილისის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შექმნილი პლათფორმების საზოგადოებისთვის გაცნობის დეტალური გეგმის შეთანხმება და თანამშრომლობის პროცესის ორგანიზება;

 3. 2017 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ ანგარიშის წარდგენა;

 

 

შეხვედრის ჩატარების დრო და ადგილი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, შარტავას 7, მე-20 სართული.

შეხვედრის დრო: 13:00 - 14:30

 

ვრცლად
04 ოქტ
ტრენინგი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მთავრობის წევრებისათვის

2017 წლის 4 სექტემბერს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მთავრობის წევრებს   ჩაუტარდათ ტრენინგი OGP-ის ფარგლებში შექმნილი მენეჯმენტის სისტემასთან დაკავშირებით.

ვრცლად
14 სექ
ტრენინგი მერიის სისტემაში შემავალი ერთეულებისათვის

2017 წლის 13-14 სექტემბერს  მერიის სისტემაში შემავალი ერთეულებისათვის ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავდა ელექტრონული აპლიკაციების მართვისა და OGP-ის ფარგლებში გაწერილი სამუშაო აღწერილობების გაცნობას.

ვრცლად
31 ივლ
OGP-ის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობების თანამშრომლებისათვის ტრეინინეგების ჩატარება დაიწყო

სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით დაიწყო თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობების თანამშრომლების ტრენინგი ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში თბილისის სამოქმედო გეგმის მესამე ვალდებულების შესრულების მიზნით. აღნიშნული ვალდებულება ითვალისწინებს თბილისის ბიუჯეტის დაგეგმვას თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვისა და მათი ჩართულობის საფუძველზე. 

 

ვრცლად
31 ივლ
OGP-ს საპილოტე პროგრამის მონაწილე ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა გაიმართა ვაშინგტონში
18-20 ივლისს OGP-ს საპილოტე პროგრამის მონაწილე 15 ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა გაიმართა ვაშინგტონში.
შეხვედრის ფარგლებში, ადგილობრივი ხელისუფლებებმა საპილოტე პროგრამის სხვა მონაწილეებსა და საზოგადოებას მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია გააცნეს. გთავაზობთ აღნიშნული შეხვედრის დღის წესრიგს.
ვრცლად
11 ივლ
OGP-ს საპილოტე პროგრამის მონაწილე ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა ვაშინგტონში
18-20 ივლისს იმართება OGP-ს საპილოტე პროგრამის მონაწილე 15 ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა ვაშინგტონში.
შეხვედრის ფარგლებში, ადგილობრივი ხელისუფლებები გააცნობენ საპილოტე პროგრამის სხვა მონაწილეებსა და საზოგადოებას მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას.
ვრცლად
30 მაი
ქ. თბილისის მერიაში OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

2017 წლის 30 მაისს, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა (იხ: შეხვედრის ოქმი)სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დეტალურად განიხილეს ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში 2017 წლის თბილისის სამოქმედო გეგმის პირველი ვალდებულებით გათვალისწინებული “smart map” - ის ადმინისტრირების საკითხები და შექმნილი ელექტრონული პლათფორმა. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს სამოქმედო გეგმის მეორე ვალდებულებით გათვალისწინებული პეტიციის („პეტიცია თბილისის მერს“) ინსტიტუციურ-რეგულაციური და შექმნილი ელ-პლათფორმის გაუმჯობესებული ფორმატის  შესახებ. შეხვედრაზე ასევე წარმოდგენილი იყო 2017 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულებისა და მიმდინარე სამუშაო პროცესის შესახებ ანგარიში.

 

 

ვრცლად
24 მაი
OGP-ის ადგილობრივი თვითმმართველობების პროგრამის მენეჯერის ვიზიტი თბილისში

29 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით თბილისს, როგორც ღია მმართველობის პარტნიორობის საპილოტე პროგრამის მონაწილე  ქალაქს, ეწვევა და თბილისის ღია მმართველობის სამუშაო ჯგუფის სხდომას დაესწრება „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ადგილობრივი თვითმმართველობების პროგრამის მენეჯერი, ბრიტანი ლეინი.

ვრცლად