ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში OGP-ის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

2017 წლის 2 თებერვალს, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი შესრულების ხელშეწყობისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც განხილული იქნა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) სამოქმედო გეგმის შესრულების  მიმდინარეობა. სამუშაო ჯგუფის წევრები გაეცნენ 2017 წლის იანვარ-თებერვლის სამოქმედო გეგმას და გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები (იხ. სხდომის ოქმი)